Daily Archives: November 20, 2020

正式通告:威镇宫观音寺重新开放与入庙膜拜须知/Pengumuman Rasmi:Pembukaan Semula Kuala Lumpur Wei Zhen Gong Guan Yin Si dan Syarat Masuk ke Tokong untuk Sembahyang

This gallery contains 3 photos.

随著政府允许吉隆坡区非穆斯林宗教场所重新对外开放,并规定同一时间内最多30人入场的限制后,本会辖下威镇宫观音寺决定于2020年11月21日(星期六)正式对外开放;Dengan merujuk kepada Perintah Kerajaan yang membenarkan rumah ibadat bukan Islam di Kuala Lumpur dibuka semula dengan syarat kehadiran had maksima 30 orang sahaja, Tokong Wei Zhen Gong Guan Yin Si di bawah pentadbiran Persatuan Hokkien Selangor dan Kuala Lumpur (Persatuan) memutuskan bahawa secara rasminya tokong tersebut akan dibuka semula pada 21 November 2020 (Sabtu); Continue reading

More Galleries | Comments Off on 正式通告:威镇宫观音寺重新开放与入庙膜拜须知/Pengumuman Rasmi:Pembukaan Semula Kuala Lumpur Wei Zhen Gong Guan Yin Si dan Syarat Masuk ke Tokong untuk Sembahyang